N7-32 ชุดโต๊ะอาหารขาเดฟ ไม้สัก ขนาด 120 cm. + เก้าอี้ 4 ตัว

ราคา โปรพิเศษ ชุดละ 15,999.- 

โต๊ะอาหาร ขาเดฟ ไม้สัก 

ขนาด ยาว 120  cm.ลึก 80 cm. สูง 80 cm. 

(โต๊ะอาหารตัวละ 8,900-.)

เก้าอี้ รุ่นลายขวาง  4  ตัว 

ขนาด ยาว 40  cm.ลึก 47 cm. สูงรวม 100 cm.  

พนักหลังพิง สูง 53 cm.

(เก้าอี้ตัวละ 1,990-.)