N7-33 ชุดโต๊ะอาหารขาสิงห์ ขนาด 200 cm. เก้าอี้ 6 ตัว ไม้สัก สีไม้

ทั้งชุด ราคา 41,300.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะอาหาร ขาสิงห์ ราคา 17,900 บาท

เก้าอี้ ตัวละ 3,900 บาท

โต๊ะอาหาร ขนาด กว้าง 200 cm. ลึก 100 ซม. สูง 80 ซม.

หน้าท๊อปบน ความหนา 1.5 นิ้ว

เก้าอี้ จำนวน 6 ตัว