N7-34 ชุดโต๊ะอาหาร สไตล์ลอฟท์ ขาสอบ + เก้าอี้กระโปรงยาว

ราคารวมทั้งชุด 43,300.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะอาหารขนาดกว้าง 200 ซม. ลึก 100 ซม. สูง 80 ซม.

(โต๊ะอาหารตัวละ 19,900-.)

เก้าอี้กระโปรงยาวขนาดกว้าง 43 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 110 ซม.

(เก้าอี้ตัวละ 3,900-.)

ชุดตรวจสอบมี 3 สีให้เลือก

  1. สีเสี้ยนขาว
  2. สีไม้สัก
  3. สีโอ๊ค