N7-35 ชุดโต๊ะอาหาร สไตล์ลอฟท์ ขาสอบ + เก้าอี้กระโปรงยาว +เก้าอี้โล้นยาว

ราคา 44,500.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะอาหารขนาดกว้าง 200 ซม. ลึก 100 ซม. สูง 80 ซม.

(โต๊ะอาหารตัวละ 22,900-.)

เก้าอี้กระโปรงยาวขนาดกว้าง 43 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 110 ซม.

(เก้าอี้ตัวละ 3,900-.)

เก้าอี้โล้นยาวขนาดกว้าง 200 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 48 ซม.

(เก้าอี้โปรตัวละ 9,900-.)