N7-40 ชุดโต๊ะอาหารกลม ไม้สัก ขาแนวลอฟท์ สีไม้

ราคารวมทั้งชุด 22,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ชุดโต๊ะ อาหารกลม ไม้สัก ขาแนวลอฟท์ สีไม้

ขนาด 120x120x80 cm.

ท๊อปบน หน้าความหนา 1.5 นิ้ว

ขาหน้า 3.5 นิ้ว

(โต๊ะอาหารตัวละ 16,900-.)

เก้าอี้ รุ่นกระโปรงยาว ไม้สัก

(เก้าอี้ตัวละ 3,300-.)