N7-41 โต๊ะอาหารกลม กว้าง 120 cm. เก้าอี้มงกุฏ 4 ตัว

ราคา 30,400.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
โต๊ะอาหารกลม  กว้าง 120 cm. ลึก 120 cm. สูง 80 cm.
(โต๊ะอาหารตัวละ 12,900-.)
เก้าอี้ มงกุฎ ไม้สัก  ขนาด กว้าง 45 cm. ลึก 48 cm. สูง 104 cm.
(เก้าอี้ตัวละ 3,500-.)