N7-42 ชุดโต๊ะอาหารโชว์เสา 150 cm. ไม้สักหนา+เก้าอี้โล้นยาว+เก้ากระโปรงยาว สีเสี้ยนดำ

โต๊ะอาหาร ขนาด กว้าง 150  cm. ลึก 100 cm. สูง 80 cm.

เก้าอี้กระโปรงยาว ขนาด กว้าง 43 cm. ลึก 50 cm. สูง 110 cm.

เก้าอี้โล้นยาว  ขนาด กว้าง 150 cm.  ลึก 40 cm.สูง 45 cm.