N7-45 ชุดโต๊ะอาหารขาเฉียง+เก้าอี้นั่งตัวยาว +เก้าอี้นั่งเดี่ยว ไม้สัก สีไม้

โต๊ะอาหารขาเฉียง ขนาด กว้าง 220  cm. ลึก 110 cm. สูง 77.5 cm.
(โต๊ะอาหารตัวละ 26,900.-) (มีส่วนลดหน้าร้าน)

เก้าอี้นั่งเดี่ยว ขาเฉียง ขนาด กว้าง 45 cm. ลึก 51 cm. สูง 90 cm.

(เก้าอี้ตัวละ 3,400.-) (มีส่วนลดหน้าร้าน)

เก้าอี้นั่งยาว ขาเฉียง ขนาด กว้าง 178 cm. ลึก 51 cm. สูง 90 cm.

(เก้าอี้ตัวละ 15,500.-) (มีส่วนลดหน้าร้าน)