N7-46 โต๊ะอาหารขา วีเชฟ +เก้าอี้พร้อมเบาะ 6 ตัว ไม้สัก สีเสี้ยนดำ

ราคา โปรพิเศษ ทั้งชุด ราคา 42,999.-

โต๊ะขนาด  ยาว 200 cm. ลึก 100 cm. สูง 80 cm.

ความหนา หน้าโต๊ะ 1 นิ้ว

ขาขนาด 5×5 นิ้ว

เก้าอี้ ขนาด ยาว 50 cm. ลึก 50 cm. สูง 80 cm.