N7-48 โต๊ะอาหารวงรีลูกฟูก ขนาด 200 cm. ขาสวย ไม้สัก สีไม้กัด มินิมอล

โต๊ะอาหาร ราคาตัวละ 19,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
เก้าอี้ ราคา ตัวละ 4,500.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะอาหาร  สีไม้กัด มินิมอล

ขนาด กว้าง 200 cm. ลึก 90 cm.สูง 77 cm.

ขาโต๊ะ ลูกฟูก

เก้าอี้หวาย ไม้สัก สีไม้กัดมินิมอล

ขนาด กว้าง 46 cm. ลึก 42 cm. สูง 85 cm.