N7-6 โต๊ะอาหาร 150 cm.สไตล์ลอฟท์ ขาสอบ สีไม้สัก

ราคารวมทั้งชุด 33,700.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะอาหาร ขนาด กว้าง 150 cm. ลึก 100 cm. สูง 80 cm.

(โต๊ะอาหารตัวละ 17,900-.)

เก้าอี้โล้นยาว  ขนาด กว้าง 150 cm.  ลึก 40 cm. สูง 48 cm

.(เก้าอี้ยาวตัวละ 7,900-.)

โต๊ะอาหาร 150 cm.สไตล์ลอฟท์ ขาสอบ พร้อมเก้าอี้โล้น ยาว 2 ตัว  มีให้เลือก 3 สีดังนี้

1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3. สีเสี้ยนขาว