N7-7 โต๊ะอาหารไม้สักสีโอ๊ค ขนาด กว้าง 150 cm.

ราคา 18,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 150 cm. ลึก 90 cm. สูง 80 cm.

ราคา 19.900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะอาหารไม้สักสีโอ๊ค ขนาด กว้าง 150 cm มีให้เลือก 3 สีดังนี้

1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3. สีเสี้ยนขาว