N8-31 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ไม้สัก สีเสี้ยนดำ

ราคา 9,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 100 cm. ลึก 60 cm. สูง 78 cm.

มี 1 ลิ้นชัก 1 ถาดวางคีย์บอร์ด