N9-10 โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก ฐานสูงมี 6 ลิ้นชัก ขนาด 130 cm. สีไม้

ราคา 34,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 130 cm. ลึก 120 cm. สูง 150 cm.

แยกเป็น 2 ชิ้น

ท่อนล่าง มี 6 ลิ้นชัก 2 ถาดวางของไหว้

ติดมือจับโบราณ สวยงาม