N9-108 โต๊ะหมู่พระไม้สัก +หน้าหวาย

ราคา 29,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

💢ตู้หมู่พระหน้าหวาย หมู่ 9 งานไม้สัก แยก 2ชิ้น สีกัด
▪มี 5 ลิ้นชักล่าง
▪มี 1 ถาดวางของไหว้
▪ขนาดกว้าง 180ซ.ม ลึก 70 ซ.ม สูง 120 ซ.ม