N9-109 ตู้หมู่คลื่นสวรรค์ หมู่ 25งานไม้สัก แยก 2ชิ้น สีไม้สัก

ราคา 99,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

💢ตู้หมู่คลื่นสวรรค์ หมู่ 25งานไม้สัก แยก 2ชิ้น สีไม้สัก
▪มี 9 ลิ้นชัก
▪มี 2 ถาดวางของไหว้
▪ขนาดกว้าง 220ซ.ม ลึก 120 ซ.ม สูง 140 ซ.ม