N9-11 โต๊ะหมู่หน้าโค้ง รุ่น วรัมพร ชุดใหญ่ 230 ขั้นบันได สีเสี้ยนขาว ไม้สัก

ราคา 62,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

รุ่น วรัมพร (วะ-รำ-พอน) ประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม

ขนาด รวม  ยาว 230 cm. ลึก 130 cm. สูง 170 cm.

ฐานล่าง ยาว 230  cm. ลึก 130 cm. สูง 40 cm.

ฐานบน ยาว 200  cm. ลึก 100 cm. สูง 130 cm.