N9-110 โต๊ะหมู่บูชาสไตล์โมเดิร์น ไม้สักสีเสี้ยนขาว 4ชิ้น

ราคา 71,900.- (ราคานี้มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะหมู่บูชาสไตล์โมเดิร์น ไม้สักสีเสี้ยนขาว 4ชิ้น
▪ประกอบด้วย ตู้ข้าง 2 ชิ้น แท่นบูชา 1ชิ้น ตัวกลาง 1ชิ้น
▪ตู้ข้างขนาด กว้าง 40 cm.ลึก 55 cm.สูง 270 cm.
มี 3ชั้นกระจก 1ชั้นไม้ประตูบานเปิดลูกฟุก
▪ตัวกลางขนาด กว้าง 90 cm.ลึก 75 cm.สูง 270 cm.
▪มี 1ถาดวางของไหว้
▪มี 2ลิ้นชัก 2 บานเปิดลูกฟุกภายในมี 1ชั้น