N9-112โต๊ะหมู่กระจกเปิดหน้า ซ้ายขวา

ราคา 70,900 .-(ราคานี้มีส่วนลดหน้าร้าน )

โต๊ะหมู่กระจกเปิดหน้า ซ้ายขวา
▪มี 3 ลิ้นชัก 2 บานเปิด
▪มีไฟดาวน์ไลท์ส่องสว่าง 3 ดวง ▪ขนาดกว้าง 180 cm ลึก 70 cm สูง 2 เมตร
▪มีต้นโพธิ์ขนาด 45 * 45 cm