N9-113โต๊ะหมู่เคาน์เตอร์ 5ฐานสูงไม้สักสีโอ๊ค

ราคา 19,900.-(ราคานี้มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะหมู่เคาน์เตอร์ ขนาด กว้าง 90 cm.ลึก 90 cm.สูง 125 cm.
มี 1 ถาดวางของไหว้  มี 4 ลิ้นชัก ไม้้สัก สีโอ๊ค