N9-114 โต๊ะหมู่ทรงตรง หมู่ 6 ไมัสัก สีไม้

ราคา 27,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) ไม่รวมต้นโพธิ์ทอง

ราคา ต้นโพธิ์ทอง 1,700.-
รวม ราคา 29,600.- (พร้อมต้นโพธิ์สีทอง)
นาด กว้าง 100 cm. ลึก 65 cm. สูง 180 cm.
ภายในตู้ติดไฟส่องสว่าง
มี  2 บานเปิดภายในโล่ง
มี 1 ถาด วางของไหว้ กว้างใหญ่
ด้านหน้าตู้มีกระจกปิด
ด้านข้างตู้ มีบานเปิดกระจก ทั้ง 2 ข้าง ซ้ายและขวาติดกุญแจ