N9-12 โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9×9 ฝังมุก

ราคา ลดพิเศษ โปร 20,999-.

ขนาด รวม ยาว 170 cm. ลึก 102 cm. สูงรวมยอด 121 cm.

ขนาด เฉพาะฐาน ยาว 170 cm. ลึก 102 cm. สูง 38 cm.

ลูกหมู่ ขนาด ยาว 50 cm. ลึก 24 cm.

มีตัวกราบ 1 ตัว

ตัวกราบ ขนาด ยาว 50 cm. ลึก 24 cm. สูง 33 cm.