N9-13 โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5×5 เรียบ

ราคา 3,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
 ขนาดฐาน กว้าง 60 cm. ลึก 50 cm. สูง 27 cm .

      โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5×5 เรียบมีให้เลือก 3 สีดังนี้

1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3.สีเสี้ยนขาว