N9-2 โต๊ะหมู่บูชามินิมอล รุ่นเคาน์เตอร์พระหมู่ 9 ขาเฉียง 8 ลิ้นชัก 2 บานเปิด ไม้สัก สีไม้

ราคา 33,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ตัวเคาน์เตอร์ ล่าง ขนาด กว้าง 150 cm. ลึก 55 cm. สูง 90 cm.

ตัวโต๊ะหมู่ 9 บน  ขนาด กว้าง 90 cm. ลึก 55 cm. สูง 75 cm.

ด้านบนเป็นโต๊ะหมู่ 9 มี 3 ลิ้นชัก 1 ถาดวางของไหว้

ด้านล่างเป็นเคาน์เตอร์ ขาเฉียง มี 8 ลิ้นชัก 2 บานเปิด

 

ติดมือจับห่วงโบราณ สวยงาม