N9-19 โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9×7 เรียบ

ราคา 8,500.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะหมู่บูชา 9 หน้า 7

ขนาดฐาน กว้าง 120 cm. ลึก 60 cm. สูง 35 cm.

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9×7 เรียบ   มีให้เลือก 3 สีดังนี้

1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3.สีเสี้ยนขาว