N9-23 โต๊ะหมู่ ขั้นบันไดมี ลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก 9×9 ไม้สัก สีโอ๊ค

ราคา 30,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 180 cm. ลึก  90 cm. สูง 115 cm.

ฐานล่าง สูง 40 cm.

 

โต๊ะหมู่  ขั้นบันไดมีลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก 9×9  ไม้สัก สีโอ๊ค มีให้เลือก 4 สีดังนี้

1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3. สีเสี้ยนขาว
4. สีเสี้ยนดำ