N9-24 โต๊ะหมู่เคาเตอร์สูง ยาว 180cm. ไม้สัก สีไม้

ราคา 36,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ขนาด กว้าง 180 cm. ลึก 100 cm. สูง 135 cm.
แยกเป็น 2 ชิ้น
ท่อนล่าง
มี 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก และ 1 ถาดวางของไหว้
ท่อนบน
มี 2 ลิ้นชัก