N9-25 โต๊ะหมู่โมเดิรน์ 150 cmไม้สัก สีโอ๊ค

ราคา 29,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 150 cm. ลึก 80 cm. สูง 120 cm.

 โต๊ะหมู่โมเดริ์น  170 cm ไม้สัก มี 6 ลิ้นชัก มีชั้นถวายของไหว้ 1 ชั้น

มีให้เลือก 3 สีดังนี้

1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3.สีเสี้ยนขาว