N9-26 โต๊ะหมู่เคาน์เตอร์ 1 ฐานประธาน

ราคา 15,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

รุ่นบัวนูน งานไม้สัก สีไม้

ขนาด กว้าง 90 cm. ลึก 60 cm. สูง 95 cm.

มี 4 ลิ้นชัก 1 ถาดวางของไหว้

ขนาด ฐานบน  กว้าง 90 cm. ลึก 40 cm. สูง 15 cm.

ติดมือจับโบราณ สวยงาม