N9-34 โต๊ะหมู่หน้าโค้ง ไม้สัก สีเสี้ยนดำ ขยายฐานบน

ราคา 39,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 170 cm. ลึก 100 cm. สูุง 125 cm.

พิเศษ ขยายแท่นวางพระยอดบน

ท่อนล่าง
มี 2 ลิ้นชัก 4 บานเปิด 1 ถาดวางของไหว้
ท่อนบน
มี 5 ลิ้นชัก
ติดมือจับโบราณสวยงาม