N9-28 โต๊ะหมู่ขั้นบันได รุ่นเล็ก 85 cm.

ราคา14,900 -. (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 85 cm. ลึก 90 cm. สูง 92 cm.

โต๊ะหมู่ 5  วางอง์พระได้ 5 องค์

มี 2 ลิ้นชัก ใส่ของได้

แยกได้ 2 ชิ้น

ติดมือจับโบราณ สวยงาม