N9-3 โต๊ะหมู่บูชา 90 cm. ตู้พระเคาน์เตอร์หมู่ 7 มี 7 ลิ้นชัก มีผนังหลัง

ราคา 22,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 90 cm. ลึก 60 cm. สูง 180 cm.

งานไม้สัก มี 7 ลิ้นชัก มีถาดวางของไหว้

มีต้นโพธิ์ทองต้นละ 1,700 บาท