N9-31 ตู้หมู่พระโมเดิร์น หมู่ 9 งานไม้สัก แยก 2ชิ้น สีเสี้ยนขาว

ราคา 35,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ตู้หมู่พระโมเดิร์น หมู่ 9 งานไม้สัก แยก 2ชิ้น สีเสี้ยนขาว
▪มี 5 ลิ้นชักล่าง
▪มี 1 ถาดวางของไหว้
▪ขนาดกว้าง 160ซ.ม ลึก 80 ซ.ม สูง 160 ซ.ม
ต้นโพธิ์ทองต้นละ 1700 .-