N9-33 โต๊ะหมู่บูชา 9 ขั้นบันได 6 ลิ้นชัก 150 cm. ไม้สัก

ราคา 27,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
 โต๊ะหมู่บูชา 9 ขั้นบันได 6 ลิ้นชัก 150 cm. ไม้สัก

ขนาด กว้าง 150 cm. ลึก  100 cm. สูง 115 cm.

ท่อนล่าง

มี 3 ลิ้นชัก 1ถาดวางของไหว้

ท่อนบน

มี 3 ลิ้นชัก