N9-38 โต๊ะหมู่บูชา ขั้นบันได ไม้สัก หมู่ 9 หน้าเต็ม

ราคา 39,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะหมู่บูชา ขั้นบันได ไม้สัก หมู่ 9 หน้าเต็ม
งานสั่งทำตามขนาด เลขฮ้วงจุ้ย  เซตใหญ่ ขยายขนาด ตามสั่งทำ
ขนาด ยาว 217 cm. ลึก 89 cm. สูง 124 cm.

ขนาดถูกต้องตามเลขตลับเมตรจีน