N9-39 โต๊ะหมู่บูชา ขาสิงห์ ไม้สัก หมู่ 9 สีไม้สัก

ราคา 40,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 190 cm. ลึก 95 cm. สูง 170 cm.

ท่อนล่าง

มี 2 บานเปิด 1 ลิ้นชัก และ 1 ถาดวางของไหว้

ท่อนบน

มี 3 ลิ้นชัก

ติดมือจับโบราณสวยงาม