N9-4 โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 5 มีขา 82 cm. ไม้สัก สีไม้

ราคา 15,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 82 cm. ลึก 60 cm. สูง 75 cm.

มี 1 ถาดวางของไหว้

ติดมือจับโบราณ สวยงาม