N9-41 โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ขยายฐาน 250 ไม้สัก สีไม้

ราคา 35,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ขนาด กว้าง 250 cm. ลึก 90 cm. สูงรวม 120 cm.

ฐานล่าง ยาว 250 cm. ลึก 90 cm. สูง 40 cm.

ท่อนบน ยาว 150 cm. ลึก 60 cm. สูง 80 cm.

มี 3 ลิ้นชัก
ท่อนบน ยาว 150 cm. ลึก 60 cm. สูง 80 cm.
มี 1 ลิ้นชัก
ติดมือจับโบราณ สวยงาม