N9-42 โต๊ะหมู่ ขั้นบันได ขนาด 200 cm. 3 ลิ้นชัก ไม้สัก สีไม้

ราคา 33,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ขนาด กว้าง 200 cm. ลึก 100 cm. สูง 120 cm.

ฐานล่างสูง 40 cm.

มี 3 ลิ้นชัก ติดมือจับโบราณ

ถอดแยกได้ 2 ชิ้น