N9-43 โต๊ะหมู่ ขั้นบันได ขนาด 120 cm. 6 ลิ้นชัก ลึก 80 cm. 1 วางของไหว้ ไม้สัก สีไม้

ราคา 22,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ต้นโพธิ์ทอง ราคา 1,700.- **ต้นโพธิ์ทอง ขายแยก**
ขนาด กว้าง 120 cm. ลึก 80 cm. สูง 115 cm.
ท่อนล่าง มี 3 ลิ้นชัก 1 ถาดวางของไหว้
ท่อนบน มี 3 ลิ้นชัก
ติดมือจับโบราณสวยงาม
**ต้นโพธิ์ทอง ขายแยก**