N9-44โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก เคาเตอร์เล็ก มีลิ้นชักบน สีเสี้ยนขาว

ราคา 18,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

มีวางบน 3 วางบน มี 4 วางด้านล่าง

ติดกุญแจ 2 จุดมี 1 ถาดวางของ

กว้างกว้าง 90 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 125 ซม.