N9-45 โต๊ะหมู่บูชาโมเดริ์นไม้สัก 150 cm. พร้อมผนังหลัง ติดต้นโพธิ์ทอง

ราคา 48,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
แถมฟรี ต้นโพธิ์ทอง  ขนาด 120×120 cm.

ขนาดตัวโต๊ะหมู่บูชา   ยาว 150 cm. ลึก 80 cm. สูง 123 cm.

ผนังหลังพร้อมติด ต้นโพธิ์ทอง  กว้าง 150 cm. สูง 250 cm.

มี 5 ลิ้นชัก และ 1 ถาดวางของไหว้

มือจับเซาะร่อง สวยงาม