N9-46 โต๊ะหมู่ ขั้นบันได ขนาด 180 cm. 6 ลิ้นชัก 1 ถาดวางของไหว้ ไม้สัก สีไม้

ราคา 32,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ขนาด กว้าง 180 cm. ลึก 100 cm. สูง 120 cm.

แบ่งเป็น  2 ชิ้น

ท่อนล่าง มี 3 ลิ้นชัก 1 ถาดวางของไหว้

ท่อนบน  มี 3 ลิ้นชัก

ติดมือจับโบราณ สวยงาม