N9-47 ตู้พระทรงเอ ในหมู่ 9 โต๊ะหมู่ไม้สักขาคู้

ราคา 29,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) ไม่รวมต้นโพธิ์ทอง
ราคา ต้นโพธิ์ทอง 1,700.-
รวม ราคา 31,600.- (พร้อมต้นโพธิ์สีทอง)
นาด กว้าง 120 cm. ลึก 60 cm. สูง 200 cm.
ภายในตู้ติดไฟส่องสว่าง
มี 3 ลิ้นชัก 2 บานเปิด
มี 1 ถาด วางของไหว้ กว้างใหญ่
ด้านหน้าตู้มีกระจกปิด
ด้านข้างตู้ มีบานเปิดกระจก ทั้ง 2 ข้าง ซ้ายและขวาติดกุญแจ