N9-48 โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก เคาเตอร์เล็ก 7 ลิ้นชัก สีไม้สัก

โต๊ะหมู่บูชา ราคา 16,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)  ไม่รวมต้นโพธิ์ทอง
ต้นโพธิ์ทอง ราคา 1,700.- 
ขนาด กว้าง 90 cm. ลึก 60 cm. สูง 125 cm.

*พิเศษ* ติดกุญแจ ที่ลิ้นชักบน 2 จุด

ตอนบน  มีแท่นวางพระ 7 แท่น  มี 3 ลิ้นชัก

ตอนล่าง  มี 1 ถาดวางของไหว้ยาว

มี 4 ลิ้นชัก ติดกุญแจ 2 จุด

ติดมือจับโบราณสวยงาม

**ต้นโพธิ์ทอง ขายแยก**