N9-49 โต๊ะหมู่บูชา 130 cm. 6 ลิ้นชัก 1 ถาดวางของไหว้ สีเสี้ยนขาว

ราคา 27,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ขนาด กว้าง 130 cm. ลึก 100 cm. สูง 115 cm.
ท่อนล่าง มี 3 ลิ้นชัก 1 ถาดวางของไหว้
ท่อนบน มี 3 ลิ้นชัก
ติดมือโบราณจับสวยงาม