N9-5 โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ขั้นบันได 180 cm. มี 4 ลิ้นชัก ไม้สัก สีไม้

ราคา 29,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 180 cm. ลึก  90 cm. สูง 115 cm.

แบ่งเป็น 2 ท่อน ประกอบได้

ท่อนล่าง มี 3 ลิ้นชัก

ท่อนบน มี 1 ลิ้นชัก ตรงกลาง

ติดมือจับโบราณ สวยงาม