N9-50 โต๊ะหมู่ 15 มี 5 ขั้นบันได ขนาดใหญ่พิเศษ วางพระได้มากกว่า 30 องค์

ราคา 89,000.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
โต๊ะหมู่ 15 มี 5 ขั้นบันได ขนาดใหญ่พิเศษ
วางพระได้มากกว่า 30 องค์
งานไม้สัก สีไม้
– แบบถอดประกอบแยกได้ ฐานล่าง ฐานบน
– มี 6 ลิ้นชัก
– มีถาดวางของไหว้ 3 ถาด 
– ติดมือจับโบราณ สวยงาม
– ขนาดกว้าง 250 cm. ลึก 150 cm. สูง 150 cm.