N9-51 โต๊ะหมู่ขั้นบันได รุ่นเล็ก 85 cm. ผนังหลังไม้สัก *ต้นโพธิ์ทองแยกขาย*

ราคา 18,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)  ไม่รวมต้นโพธิ์ทอง
ต้นโพธิ์ทอง  ขนาด 45×45 cm.  ราคา 1,700.- (ต้นโพธิ์ทองแยกขาย)
ผนังหลังไม้สัก ขนาดยาว 85 ซม. สูง 65 ซม. 
โต๊ะหมู่ ขนาด กว้าง 85 ซม. ลึก 90 ซม. สูง 92 ซม.