N9-52 โต๊ะหมู่ไม้สักเรียบ โมเดิรน์ 3 ขั้น 2 ลิ้นชัก

ราคา 39,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด ยาว 167 cm. ลึก 90 cm. สูง 80 cm.

พร้อมผนังหลัง + ต้นโพธิ์ทอง

ขนาด ยาว 100 cm. สูง 145 cm.

ความสูงรวมจากฐานถึงยอดบนสุด ขนาดสูง 225 cm.